Cròniques de l'Aïllament, 21 - Moda, ràdio, llibres, arxius i què serà dels Objectius 2030

Cròniques de l'Aïllament, 21 -  Moda, ràdio, llibres, arxius i què serà dels Objectius 2030